Aké sú rizikové faktory pre vznik CMP ?

V súvislosti so vznikom CMP (cievna mozgová príhoda) boli identifikované viaceré rizikové faktory (RF), ktoré rozdeľujeme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné.

Ovplyvniteľné rizikové faktory:

 • arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • ateroskleróza (kôrnatenie ciev)
 • fibrilácia predsiení srdca (srdcová arytmia)
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • porucha metabolizmu tukov (zvýšená hladina cholesterolu a triacylglyceridov)
 • fajčenie
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • stres, nesprávne stravovanie a nedostatok pohybu
 • prekonaná mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak

Neovplyvniteľné rizikové faktory:

 • vek
 • pohlavie
 • dedičné faktory
 • rasa

Skoré rozpoznanie, odstránenie a liečba ovplyvniteľných rizikových faktorov je najúčinnejší spôsob, ako predísť alebo znížiť riziko vzniku alebo opakovania CMP. Ohľadom úpravy Vašej životosprávy sa poraďte so svojím lekárom.

Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim Posledná revízia obsahu: august 2018
Created by: MASK agency s.r.o.