Ako rozpoznať cievnu mozgovú príhodu ?

Poruchy mimiky tváre

Jedna strana pacientovej tváre je bez mimiky alebo je ochabnutá

Ako to zistiť?
Požiadajte pacienta, aby sa usmial.
Pri CMP pacient nie je schopný symetrického úsmevu. Naopak, úsmev vyzerá ako grimasa.

Slabosť rúk, zväčša jednostranne

Pacient má jednu stranu tela oslabenú.

Ako to zistiť?
Požiadajte pacienta, aby zdvihol obe horné končatiny (predpažil, upažil alebo vzpažil).
Pri CMP jedna horná končatina klesá alebo ostane ochabnuto visieť pri tele.

Problémy s rečou

Pacient hovorí nezrozumiteľne, je ťažké mu rozumieť alebo vôbec nedokáže rozprávať.

Ako to zistiť?
Požiadajte pacienta, aby po Vás zopakoval jednoduchú vetu, napr. "Obloha je modrá".
Pri CMP pacient nie je schopný vetu zopakovať.

Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim Posledná revízia obsahu: august 2018
Created by: MASK agency s.r.o.