Čo je to CMP
a ako dochádza k CMP ?

Cievne mozové príhody (CMP) predstavujú závažný zdravotnícky, spoločenský a ekonomický problém súčasnej spoločnosti. Sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia a najčastejšou príčinou invalidity pacienta vo vyspelých krajinách.

Z hľadiska príčiny vzniku môžeme CMP rozdeliť na dve základné skupiny:

CMP ischemické (mozgový infarkt)
podmienené znížením prietoku krvi mozgovým
tkanivom (až 85% prípadov)
CMP hemoragické (mozgové krvácanie)
vznikajú zakrvácaním do mozgového tkaniva

Príčina vzniku mozgového infarktu je podobná ako pri srdcovom infarkte, s tým rozdielom, že krvná zrazenina upchá cievu v mozgu a nie v srdci. Príznaky nedostatočného zásobenia časti mozgu krvou sa prejavia okamžite, pretože mozog je na nedostatok kyslíka zo všetkých orgánov najcitlivejší.


Postihnutá oblasť sa veľmi rýchlo stáva nefunkčnou. Bunky postihnutej oblasti rýchlo odumierajú a časť tela, ktorú riadia, prestane dobre fungovať. Pokiaľ nie je rýchlo v prvých hodinách obnovený prívod krvi do postihnutej oblasti, mozgové bunky odumierajú a ich funkciu už nie je možné obnoviť. Pri rýchlom transporte pacienta do nemocnice a po splnení požadovaných kritérií, môže byť podaný liek, ktorý rozpustí zrazeninu v mozgu. Čím skôr sa liečba začne, tým menšie je poškodenie mozgu. Znalosť varovných príznakov mozgovej príhody Vám preto môže zachrániť život.

Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim Posledná revízia obsahu: august 2018
Created by: MASK agency s.r.o.