Fakty o CMP

  • Cievna mozgová príhoda je druhou najčastejšou príčinou smrti
  • Cievna mozgová príhoda je najviac invalidizujúce ochorenie
  • Ak pacienti nedostanú včasnú liečbu:
  • 1/3 pacientov s mozgovou príhodou umiera
  • 1/3 pacientov s mozgovou príhodou ostáva trvalo invalidná
  • Pri mozgovej príhode odumiera každú minútu 2 milióny mozgových buniek
  • Čím skôr sa liečba mozgovej príhody začne, tým väčšia je šanca na jej lepší výsledok
Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim Posledná revízia obsahu: august 2018
Created by: MASK agency s.r.o.